Wrzucaj teksty, notatki, kody i linki

Kopiuj, wklej i podziel się bez ograniczeń

Treść schowka:

info.txt logfile of random's system information tool 1.10 2019-08-22 15:00:57

======MBR======

0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C897D53000000000200EEFE7F8001000000FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055AA

======Uninstall list======

-->C:\Program Files\Conexant\DTSConfig\SETUP64.EXE -U -IDTSConfig
-->C:\Program Files\Conexant\MicTray\SETUP64.EXE -U -IMicTray
-->C:\Program Files\Conexant\SA3\HP-NB-AIO\SETUP64.EXE -U -ISA3 -SWTM="HDAudioAPI-D9A3021B-9BCE-458C-B667-9029C4EF4050,1801"
-->C:\Program Files\Conexant\SSPConfig\SETUP64.EXE -U -ISSPConfig
Adobe Acrobat Reader DC - Polish-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}
Adobe Refresh Manager-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-0804-1033-1959-001824341201}
Bang & Olufsen Audio-->C:\Program Files\CONEXANT\CNXT_AUDIO_HDA\UIU64a.exe -U -G -Icisstrt.inf
Booking-->"C:\Program Files (x86)\Booking\unins000.exe"
Browser for SQL Server 2017-->MsiExec.exe /X{CF8EEB96-E7E7-4EF7-A0A1-559F09953156}
ByteFence Anti-Malware-->"C:\Program Files\ByteFence\uninstall.exe"
CCleaner-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
HP PageWide Pro 477dw MFP — podstawowe oprogramowanie urządzenia-->MsiExec.exe /I{5BA0D320-42D0-4377-94AD-CBCE74BA569A}
InsERT nexo-->MsiExec.exe /X{336CD017-A962-40BC-A604-CA0A6EF5D2FD}
InsERT Serwer urządzeń zewnętrznych-->MsiExec.exe /X{F359A575-B578-4604-8487-61C4FA61AEB9}
Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server-->MsiExec.exe /I{76CF9EF4-ABA0-484E-8042-12B99499AF5F}
Microsoft Office 365 Business - pl-pl-->"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=O365BusinessRetail.16_pl-pl_x-none culture=pl-pl version.16=16.0
Microsoft SQL Server 2012 Native Client -->MsiExec.exe /I{4D2C56FF-7F36-4B49-A97A-24F0522D41D7}
Microsoft SQL Server 2017 (64-bit)-->"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Setup Bootstrap\SQL2017\x64\SetupARP.exe"
Microsoft SQL Server 2017 RsFx Driver-->MsiExec.exe /I{7123D29F-9197-4686-A619-C7E8EA289718}
Microsoft SQL Server 2017 Setup (English)-->MsiExec.exe /X{405252DC-ADF7-4BC8-95F5-F89DE513DD62}
Microsoft SQL Server 2017 T-SQL Language Service -->MsiExec.exe /I{C8A51693-98B9-4AB1-91B8-9A1B86729D5F}
Microsoft SQL Server Compact 4.0 z dodatkiem SP1 x64 PLK-->MsiExec.exe /X{DD0E96D2-7BB3-46A4-B038-6DDA28C93B46}
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501-->"C:\ProgramData\Package Cache\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}\vcredist_x86.exe"  /uninstall
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005-->MsiExec.exe /X{F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185}
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005-->MsiExec.exe /X{13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E}
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23506-->"C:\ProgramData\Package Cache\{3ee5e5bb-b7cc-4556-8861-a00a82977d6c}\VC_redist.x64.exe"  /uninstall
Microsoft Visual C++ 2015 x64 Additional Runtime - 14.0.23506-->MsiExec.exe /X{B0B194F8-E0CE-33FE-AA11-636428A4B73D}
Microsoft Visual C++ 2015 x64 Minimum Runtime - 14.0.23506-->MsiExec.exe /X{A1C31BA5-5438-3A07-9EEE-A5FB2D0FDE36}
Microsoft VSS Writer for SQL Server 2017-->MsiExec.exe /I{20B328C9-C6BB-434A-928A-00F05CD820B8}
Nextcloud-->"C:\Program Files\Nextcloud\Uninstall.exe"
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component-->MsiExec.exe /X{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Office 16 Click-to-Run Licensing Component-->MsiExec.exe /I{90160000-007E-0000-1000-0000000FF1CE}
Office 16 Click-to-Run Localization Component-->MsiExec.exe /X{90160000-008C-0415-1000-0000000FF1CE}
SQL Server 2017 Batch Parser-->MsiExec.exe /I{2C6E8311-28BD-4615-9545-6E39E8E83A4B}
SQL Server 2017 Common Files-->MsiExec.exe /I{9D1C0509-D490-4E9E-ACF5-A73E5C53742D}
SQL Server 2017 Common Files-->MsiExec.exe /I{B777C4C0-A1CD-4AB9-99B1-AD5FBED6F8E5}
SQL Server 2017 Connection Info-->MsiExec.exe /I{89A7644F-E056-4EC1-BFDE-9D1A531D6855}
SQL Server 2017 Connection Info-->MsiExec.exe /I{A9A443F5-56E1-4FC6-937C-5F481345A843}
SQL Server 2017 Database Engine Services-->MsiExec.exe /I{28EEF6BA-A23A-42D2-86BA-A6BEE723B969}
SQL Server 2017 Database Engine Services-->MsiExec.exe /I{DED314CA-0EFE-4593-9D66-EF75E5289A4C}
SQL Server 2017 Database Engine Shared-->MsiExec.exe /I{0E22DBB4-691B-400C-B52D-8DFE8EC421AA}
SQL Server 2017 Database Engine Shared-->MsiExec.exe /I{793F1C1E-5C83-4E33-A29B-6EAA7C1E791C}
SQL Server 2017 DMF-->MsiExec.exe /I{B9998A13-5563-496C-B95E-597FFC70B670}
SQL Server 2017 DMF-->MsiExec.exe /I{D7D28BBF-3B0E-43F0-A457-331F1CD9E9EB}
SQL Server 2017 Shared Management Objects Extensions-->MsiExec.exe /I{8C515C22-BE07-4908-985C-0AA9349E1ED4}
SQL Server 2017 Shared Management Objects Extensions-->MsiExec.exe /I{C6D92730-3EC0-47B1-8F6C-6F5635D1EFAC}
SQL Server 2017 Shared Management Objects-->MsiExec.exe /I{10855B1A-F7F2-4D8A-A725-9287C73BED5A}
SQL Server 2017 Shared Management Objects-->MsiExec.exe /I{6CBBF624-696C-499E-948D-ADBAFFA2F548}
SQL Server 2017 SQL Diagnostics-->MsiExec.exe /I{DFA6A906-3024-49DE-87AD-750EAED2FA49}
SQL Server 2017 XEvent-->MsiExec.exe /I{12D2DB8D-80FF-4152-8F51-EDB3BD3C6976}
SQL Server 2017 XEvent-->MsiExec.exe /I{AA2A015C-C210-413B-95F6-BF9D3CDD6E0D}
Synaptics Pointing Device Driver-->rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
Synchronizator vendero-->MsiExec.exe /I{4C40165F-C65F-4E02-9999-0D23A575CB79}
Teams Machine-Wide Installer-->MsiExec.exe /I{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}
WinRAR 5.71 (64-bitowy)-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
World Of Warships-->cmd /c start /wait wscript "C:\Users\pogor\AppData\Roaming\World Of Warships\osutils.vbs" /df:"C:\Users\pogor\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World Of Warships" /df:"C:\Users\pogor\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\World Of Warships.lnk" /dt:"World Of Warships0" /dt:"World Of Warships1" /dt:"World Of Warships2" /dt:"World Of Warships3" /item:"C:\Users\pogor\Desktop\World Of Warships.lnk" /loc:"all" /path:"C:\Users\pogor\AppData\Roaming\" /prod:"World Of Warships" /run:"second"

======System event log======

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 20
Message: Ostatni stan powodzenia zamknięcia: true. Ostatni stan powodzenia rozruchu: true.
Record Number: 5
Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
Time Written: 20190808115419.607526-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 153
Message: Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji (zasady: 0): disabled.
Record Number: 4
Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
Time Written: 20190808115419.607357-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 6005
Message: Uruchomiono usługę Dziennik zdarzeń.
Record Number: 3
Source Name: EventLog
Time Written: 20190808115541.553213-000
Event Type: Informacje
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 12
Message: System operacyjny został uruchomiony o czasie systemowym ‎2019‎-‎08‎-‎08T11:54:19.500000000Z.
Record Number: 2
Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-General
Time Written: 20190808115419.607255-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 6009
Message: Microsoft (R) Windows (R) 10.00. 17763  Multiprocessor Free.
Record Number: 1
Source Name: EventLog
Time Written: 20190808115541.553213-000
Event Type: Informacje
User: 

=====Application event log=====

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 1
Message: 
Record Number: 5
Source Name: iBtSiva
Time Written: 20190808115814.923517-000
Event Type: Informacje
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 1531
Message: Usługa profilów użytkowników została uruchomiona pomyślnie. 


Record Number: 4
Source Name: Microsoft-Windows-User Profiles Service
Time Written: 20190808115526.099397-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5617
Message: Podsystemy usługi Instrumentacja zarządzania Windows zostały zainicjowane pomyślnie.
Record Number: 3
Source Name: Microsoft-Windows-WMI
Time Written: 20190808115524.745027-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5615
Message: Usługa Instrumentacja zarządzania Windows została uruchomiona pomyślnie.
Record Number: 2
Source Name: Microsoft-Windows-WMI
Time Written: 20190808115519.453688-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 4625
Message: System podrzędny EventSystem pomija zduplikowane wpisy dziennika zdarzeń przez okres 86400 sekund. Limit czasu pomijania można kontrolować za pomocą wartości REG_DWORD o nazwie SuppressDuplicateDuration w następującym kluczu rejestru: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
Record Number: 1
Source Name: Microsoft-Windows-EventSystem
Time Written: 20190808115542.193759-000
Event Type: Informacje
User: 

=====Security event log=====

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5618
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.797535-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5617
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.797163-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5616
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.796587-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5615
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.796039-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5614
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.795650-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"DriverData"=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
"OS"=Windows_NT
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=AMD64
"PSModulePath"=%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules;%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\Tools\PowerShell\Modules\
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"USERNAME"=SYSTEM
"windir"=%SystemRoot%
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=4
"PROCESSOR_LEVEL"=6
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=Intel64 Family 6 Model 78 Stepping 3, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=4e03

-----------------EOF-----------------
info.txt logfile of random's system information tool 1.10 2019-08-22 15:00:57

======MBR======

0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C897D53000000000200EEFE7F8001000000FFFFFFFF00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055AA

======Uninstall list======

-->C:\Program Files\Conexant\DTSConfig\SETUP64.EXE -U -IDTSConfig
-->C:\Program Files\Conexant\MicTray\SETUP64.EXE -U -IMicTray
-->C:\Program Files\Conexant\SA3\HP-NB-AIO\SETUP64.EXE -U -ISA3 -SWTM="HDAudioAPI-D9A3021B-9BCE-458C-B667-9029C4EF4050,1801"
-->C:\Program Files\Conexant\SSPConfig\SETUP64.EXE -U -ISSPConfig
Adobe Acrobat Reader DC - Polish-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}
Adobe Refresh Manager-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-0804-1033-1959-001824341201}
Bang & Olufsen Audio-->C:\Program Files\CONEXANT\CNXT_AUDIO_HDA\UIU64a.exe -U -G -Icisstrt.inf
Booking-->"C:\Program Files (x86)\Booking\unins000.exe"
Browser for SQL Server 2017-->MsiExec.exe /X{CF8EEB96-E7E7-4EF7-A0A1-559F09953156}
ByteFence Anti-Malware-->"C:\Program Files\ByteFence\uninstall.exe"
CCleaner-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
Google Update Helper-->MsiExec.exe /I{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
HP PageWide Pro 477dw MFP — podstawowe oprogramowanie urządzenia-->MsiExec.exe /I{5BA0D320-42D0-4377-94AD-CBCE74BA569A}
InsERT nexo-->MsiExec.exe /X{336CD017-A962-40BC-A604-CA0A6EF5D2FD}
InsERT Serwer urządzeń zewnętrznych-->MsiExec.exe /X{F359A575-B578-4604-8487-61C4FA61AEB9}
Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server-->MsiExec.exe /I{76CF9EF4-ABA0-484E-8042-12B99499AF5F}
Microsoft Office 365 Business - pl-pl-->"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" scenario=install scenariosubtype=ARP sourcetype=None productstoremove=O365BusinessRetail.16_pl-pl_x-none culture=pl-pl version.16=16.0
Microsoft SQL Server 2012 Native Client -->MsiExec.exe /I{4D2C56FF-7F36-4B49-A97A-24F0522D41D7}
Microsoft SQL Server 2017 (64-bit)-->"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Setup Bootstrap\SQL2017\x64\SetupARP.exe"
Microsoft SQL Server 2017 RsFx Driver-->MsiExec.exe /I{7123D29F-9197-4686-A619-C7E8EA289718}
Microsoft SQL Server 2017 Setup (English)-->MsiExec.exe /X{405252DC-ADF7-4BC8-95F5-F89DE513DD62}
Microsoft SQL Server 2017 T-SQL Language Service -->MsiExec.exe /I{C8A51693-98B9-4AB1-91B8-9A1B86729D5F}
Microsoft SQL Server Compact 4.0 z dodatkiem SP1 x64 PLK-->MsiExec.exe /X{DD0E96D2-7BB3-46A4-B038-6DDA28C93B46}
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501-->"C:\ProgramData\Package Cache\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}\vcredist_x86.exe"  /uninstall
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005-->MsiExec.exe /X{F8CFEB22-A2E7-3971-9EDA-4B11EDEFC185}
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005-->MsiExec.exe /X{13A4EE12-23EA-3371-91EE-EFB36DDFFF3E}
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23506-->"C:\ProgramData\Package Cache\{3ee5e5bb-b7cc-4556-8861-a00a82977d6c}\VC_redist.x64.exe"  /uninstall
Microsoft Visual C++ 2015 x64 Additional Runtime - 14.0.23506-->MsiExec.exe /X{B0B194F8-E0CE-33FE-AA11-636428A4B73D}
Microsoft Visual C++ 2015 x64 Minimum Runtime - 14.0.23506-->MsiExec.exe /X{A1C31BA5-5438-3A07-9EEE-A5FB2D0FDE36}
Microsoft VSS Writer for SQL Server 2017-->MsiExec.exe /I{20B328C9-C6BB-434A-928A-00F05CD820B8}
Nextcloud-->"C:\Program Files\Nextcloud\Uninstall.exe"
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component-->MsiExec.exe /X{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Office 16 Click-to-Run Licensing Component-->MsiExec.exe /I{90160000-007E-0000-1000-0000000FF1CE}
Office 16 Click-to-Run Localization Component-->MsiExec.exe /X{90160000-008C-0415-1000-0000000FF1CE}
SQL Server 2017 Batch Parser-->MsiExec.exe /I{2C6E8311-28BD-4615-9545-6E39E8E83A4B}
SQL Server 2017 Common Files-->MsiExec.exe /I{9D1C0509-D490-4E9E-ACF5-A73E5C53742D}
SQL Server 2017 Common Files-->MsiExec.exe /I{B777C4C0-A1CD-4AB9-99B1-AD5FBED6F8E5}
SQL Server 2017 Connection Info-->MsiExec.exe /I{89A7644F-E056-4EC1-BFDE-9D1A531D6855}
SQL Server 2017 Connection Info-->MsiExec.exe /I{A9A443F5-56E1-4FC6-937C-5F481345A843}
SQL Server 2017 Database Engine Services-->MsiExec.exe /I{28EEF6BA-A23A-42D2-86BA-A6BEE723B969}
SQL Server 2017 Database Engine Services-->MsiExec.exe /I{DED314CA-0EFE-4593-9D66-EF75E5289A4C}
SQL Server 2017 Database Engine Shared-->MsiExec.exe /I{0E22DBB4-691B-400C-B52D-8DFE8EC421AA}
SQL Server 2017 Database Engine Shared-->MsiExec.exe /I{793F1C1E-5C83-4E33-A29B-6EAA7C1E791C}
SQL Server 2017 DMF-->MsiExec.exe /I{B9998A13-5563-496C-B95E-597FFC70B670}
SQL Server 2017 DMF-->MsiExec.exe /I{D7D28BBF-3B0E-43F0-A457-331F1CD9E9EB}
SQL Server 2017 Shared Management Objects Extensions-->MsiExec.exe /I{8C515C22-BE07-4908-985C-0AA9349E1ED4}
SQL Server 2017 Shared Management Objects Extensions-->MsiExec.exe /I{C6D92730-3EC0-47B1-8F6C-6F5635D1EFAC}
SQL Server 2017 Shared Management Objects-->MsiExec.exe /I{10855B1A-F7F2-4D8A-A725-9287C73BED5A}
SQL Server 2017 Shared Management Objects-->MsiExec.exe /I{6CBBF624-696C-499E-948D-ADBAFFA2F548}
SQL Server 2017 SQL Diagnostics-->MsiExec.exe /I{DFA6A906-3024-49DE-87AD-750EAED2FA49}
SQL Server 2017 XEvent-->MsiExec.exe /I{12D2DB8D-80FF-4152-8F51-EDB3BD3C6976}
SQL Server 2017 XEvent-->MsiExec.exe /I{AA2A015C-C210-413B-95F6-BF9D3CDD6E0D}
Synaptics Pointing Device Driver-->rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
Synchronizator vendero-->MsiExec.exe /I{4C40165F-C65F-4E02-9999-0D23A575CB79}
Teams Machine-Wide Installer-->MsiExec.exe /I{731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B}
WinRAR 5.71 (64-bitowy)-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
World Of Warships-->cmd /c start /wait wscript "C:\Users\pogor\AppData\Roaming\World Of Warships\osutils.vbs" /df:"C:\Users\pogor\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\World Of Warships" /df:"C:\Users\pogor\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\World Of Warships.lnk" /dt:"World Of Warships0" /dt:"World Of Warships1" /dt:"World Of Warships2" /dt:"World Of Warships3" /item:"C:\Users\pogor\Desktop\World Of Warships.lnk" /loc:"all" /path:"C:\Users\pogor\AppData\Roaming\" /prod:"World Of Warships" /run:"second"

======System event log======

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 20
Message: Ostatni stan powodzenia zamknięcia: true. Ostatni stan powodzenia rozruchu: true.
Record Number: 5
Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
Time Written: 20190808115419.607526-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 153
Message: Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji (zasady: 0): disabled.
Record Number: 4
Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
Time Written: 20190808115419.607357-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 6005
Message: Uruchomiono usługę Dziennik zdarzeń.
Record Number: 3
Source Name: EventLog
Time Written: 20190808115541.553213-000
Event Type: Informacje
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 12
Message: System operacyjny został uruchomiony o czasie systemowym ‎2019‎-‎08‎-‎08T11:54:19.500000000Z.
Record Number: 2
Source Name: Microsoft-Windows-Kernel-General
Time Written: 20190808115419.607255-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 6009
Message: Microsoft (R) Windows (R) 10.00. 17763  Multiprocessor Free.
Record Number: 1
Source Name: EventLog
Time Written: 20190808115541.553213-000
Event Type: Informacje
User: 

=====Application event log=====

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 1
Message: 
Record Number: 5
Source Name: iBtSiva
Time Written: 20190808115814.923517-000
Event Type: Informacje
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 1531
Message: Usługa profilów użytkowników została uruchomiona pomyślnie. 


Record Number: 4
Source Name: Microsoft-Windows-User Profiles Service
Time Written: 20190808115526.099397-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5617
Message: Podsystemy usługi Instrumentacja zarządzania Windows zostały zainicjowane pomyślnie.
Record Number: 3
Source Name: Microsoft-Windows-WMI
Time Written: 20190808115524.745027-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5615
Message: Usługa Instrumentacja zarządzania Windows została uruchomiona pomyślnie.
Record Number: 2
Source Name: Microsoft-Windows-WMI
Time Written: 20190808115519.453688-000
Event Type: Informacje
User: ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 4625
Message: System podrzędny EventSystem pomija zduplikowane wpisy dziennika zdarzeń przez okres 86400 sekund. Limit czasu pomijania można kontrolować za pomocą wartości REG_DWORD o nazwie SuppressDuplicateDuration w następującym kluczu rejestru: HKLM\Software\Microsoft\EventSystem\EventLog.
Record Number: 1
Source Name: Microsoft-Windows-EventSystem
Time Written: 20190808115542.193759-000
Event Type: Informacje
User: 

=====Security event log=====

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5618
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.797535-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5617
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.797163-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5616
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.796587-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5615
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.796039-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

Computer Name: WIN-O8TCCIJILSN
Event Code: 5379
Message: Odczytano poświadczenia Menedżera poświadczeń.

Podmiot:
	Identyfikator zabezpieczeń:		S-1-5-21-1752184029-1750282348-1395811316-1001
	Nazwa konta:		pogor
	Domena konta:		DESKTOP-0VRU31K
	Identyfikator logowania:		0x22BE70

tOperacja odczytu:		Wyliczenie poświadczeń

To zdarzenie występuje, gdy użytkownik wykonuje operację odczytu poświadczeń przechowywanych w Menedżerze poświadczeń.
Record Number: 5614
Source Name: Microsoft-Windows-Security-Auditing
Time Written: 20190808124930.795650-000
Event Type: Sukcesy inspekcji
User: 

======Environment variables======

"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"DriverData"=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
"OS"=Windows_NT
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=AMD64
"PSModulePath"=%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules;%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\Tools\PowerShell\Modules\
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"USERNAME"=SYSTEM
"windir"=%SystemRoot%
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=4
"PROCESSOR_LEVEL"=6
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=Intel64 Family 6 Model 78 Stepping 3, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=4e03

-----------------EOF-----------------


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close-button