Wrzucaj teksty, notatki, kody i linki

Kopiuj, wklej i podziel się bez ograniczeń

Treść schowka:

Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 13-05-2020 01
Uruchomiony przez Dell (16-05-2020 10:47:19)
Uruchomiony z C:\Users\Dell\Downloads
Windows 10 Home Wersja 1909 18363.836 (X64) (2020-05-15 18:04:55)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-500 - Administrator - Disabled)
Dell (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Dell
Gość (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1002 - Limited - Enabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-503 - Limited - Disabled)
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-504 - Limited - Disabled)

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {EB19B86E-3998-C706-90EF-92B41EB091AF}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Adobe Acrobat Reader DC - Polish (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 19.010.20098 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Catalyst Control Center (HKLM-x32\...\WUCCCApp) (Version: 1.00.0000 - AMD)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast Antivirus) (Version: 20.3.2405 - Avast Software)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 81.0.4044.138 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.35.451 - Google LLC) Hidden
Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Uczniów - pl-pl (HKLM\...\HomeStudent2019Retail - pl-pl) (Version: 16.0.12730.20270 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 20.052.0311.0011 - Microsoft Corporation)
Microsoft Support and Recovery Assistant (HKU\S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000\...\f9a89bd2a46a7606) (Version: 17.0.4589.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM-x32\...\{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (HKLM\...\{90160000-00DD-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM-x32\...\{90160000-008C-0415-0000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6043 - Realtek Semiconductor Corp.)
WinRAR 5.90 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.90.0 - win.rar GmbH)

Packages:
=========
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.advertising.xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.advertising.xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.5012.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Studios) [MS Ad]
MSN Pogoda -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.36.20714.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Corporation) [MS Ad]

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)

==================== Codecs (filtrowane) ====================

==================== Skróty & WMI ========================

==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================

==================== Powiązania plików (filtrowane) =================

==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ==========

==================== Hosts - zawartość: =========================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

==================== Inne obszary ===========================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\RoamedThemeFiles\DesktopBackground\img13.jpg
DNS Servers: 192.168.1.254
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [{DAD70779-4480-47A0-B0CD-2D4B8241C05E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)

==================== Punkty Przywracania systemu =========================


==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (05/16/2020 10:48:39 AM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (1756,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 11:22:44 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (4844,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 11:17:31 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: explorer.exe, wersja: 10.0.18362.815, sygnatura czasowa: 0x51185cb4
Nazwa modułu powodującego błąd: Windows.UI.FileExplorer.dll, wersja: 10.0.18362.628, sygnatura czasowa: 0x5e2803d5
Kod wyjÄ…tku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x000000000002e643
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x20
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d62af57b6333f5
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\WINDOWS\explorer.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\System32\Windows.UI.FileExplorer.dll
Identyfikator raportu: 9295a82a-862b-4dec-9a51-b43c60402337
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:

Error: (05/15/2020 11:15:17 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (7976,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:49:15 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (9276,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:33:41 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (8412,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:20:50 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (7328,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:00:15 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (3300,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.


Dziennik System:
=============
Error: (05/15/2020 09:57:03 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: Dell-Komputer)
Description: Serwer InputApp_1000.18362.449.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!App nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error: (05/15/2020 09:44:59 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7022) (User: )
Description: Usługa Menedżer pobranych map zawiesiła się podczas uruchamiania.

Error: (05/15/2020 09:39:03 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7043) (User: )
Description: Usługa Avast Antivirus nie została poprawnie zamknięta po odebraniu kodu sterującego przed zamknięciem.

Error: (05/15/2020 08:22:05 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: Dell-Komputer)
Description: Serwer InputApp_1000.18362.449.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!App nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error: (05/15/2020 07:45:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Error: (05/15/2020 07:45:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Error: (05/15/2020 07:45:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Error: (05/15/2020 07:45:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.


CodeIntegrity:
===================================

Date: 2020-05-16 10:43:43.878
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:43.868
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\snxhk.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:43.768
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:43.760
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\snxhk.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.805
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.597
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\snxhk.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.045
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.033
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

==================== Statystyki pamięci =========================== 

BIOS: Dell Inc. A07 11/13/2010
Płyta główna: Dell Inc. 0C2KJT
Procesor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz
Procent pamięci w użyciu: 69%
Całkowita pamięć fizyczna: 3959.11 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1194.54 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 5367.11 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 2303.04 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: (OS) (Fixed) (Total:453.37 GB) (Free:380.96 GB) NTFS

\\?\Volume{9c8edbaa-5bbf-11e0-96ae-806e6f6e6963}\ (RECOVERY) (Fixed) (Total:12.25 GB) (Free:4.12 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ====================

==========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 48000000)
Partition 1: (Not Active) - (Size=149 MB) - (Type=DE)
Partition 2: (Active) - (Size=12.2 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=453.4 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== Koniec  Addition.txt =======================
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 13-05-2020 01
Uruchomiony przez Dell (16-05-2020 10:47:19)
Uruchomiony z C:\Users\Dell\Downloads
Windows 10 Home Wersja 1909 18363.836 (X64) (2020-05-15 18:04:55)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-500 - Administrator - Disabled)
Dell (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Dell
Gość (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1002 - Limited - Enabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-503 - Limited - Disabled)
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-504 - Limited - Disabled)

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {EB19B86E-3998-C706-90EF-92B41EB091AF}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Adobe Acrobat Reader DC - Polish (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 19.010.20098 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Catalyst Control Center (HKLM-x32\...\WUCCCApp) (Version: 1.00.0000 - AMD)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast Antivirus) (Version: 20.3.2405 - Avast Software)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 81.0.4044.138 - Google LLC)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.35.451 - Google LLC) Hidden
Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Uczniów - pl-pl (HKLM\...\HomeStudent2019Retail - pl-pl) (Version: 16.0.12730.20270 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 20.052.0311.0011 - Microsoft Corporation)
Microsoft Support and Recovery Assistant (HKU\S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000\...\f9a89bd2a46a7606) (Version: 17.0.4589.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{15134cb0-b767-4960-a911-f2d16ae54797}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 (HKLM-x32\...\{22154f09-719a-4619-bb71-5b3356999fbf}) (Version: 11.0.50727.1 - Microsoft Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM-x32\...\{90160000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (HKLM\...\{90160000-00DD-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM-x32\...\{90160000-008C-0415-0000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.12730.20206 - Microsoft Corporation) Hidden
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6043 - Realtek Semiconductor Corp.)
WinRAR 5.90 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.90.0 - win.rar GmbH)

Packages:
=========
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.advertising.xaml_10.1811.1.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.advertising.xaml_10.1811.1.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.7.5012.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Studios) [MS Ad]
MSN Pogoda -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.36.20714.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-05-15] (Microsoft Corporation) [MS Ad]

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll [2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Avast Software\Avast\ashShell.dll [2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2020-03-30] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)

==================== Codecs (filtrowane) ====================

==================== Skróty & WMI ========================

==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========

==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================

==================== Powiązania plików (filtrowane) =================

==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ==========

==================== Hosts - zawartość: =========================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

==================== Inne obszary ===========================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes\RoamedThemeFiles\DesktopBackground\img13.jpg
DNS Servers: 192.168.1.254
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [{DAD70779-4480-47A0-B0CD-2D4B8241C05E}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)

==================== Punkty Przywracania systemu =========================


==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (05/16/2020 10:48:39 AM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (1756,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 11:22:44 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (4844,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 11:17:31 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: explorer.exe, wersja: 10.0.18362.815, sygnatura czasowa: 0x51185cb4
Nazwa modułu powodującego błąd: Windows.UI.FileExplorer.dll, wersja: 10.0.18362.628, sygnatura czasowa: 0x5e2803d5
Kod wyjÄ…tku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x000000000002e643
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x20
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d62af57b6333f5
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\WINDOWS\explorer.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\System32\Windows.UI.FileExplorer.dll
Identyfikator raportu: 9295a82a-862b-4dec-9a51-b43c60402337
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:

Error: (05/15/2020 11:15:17 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (7976,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:49:15 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (9276,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:33:41 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (8412,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:20:50 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (7328,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.

Error: (05/15/2020 10:00:15 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: svchost (3300,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.


Dziennik System:
=============
Error: (05/15/2020 09:57:03 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: Dell-Komputer)
Description: Serwer InputApp_1000.18362.449.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!App nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error: (05/15/2020 09:44:59 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7022) (User: )
Description: Usługa Menedżer pobranych map zawiesiła się podczas uruchamiania.

Error: (05/15/2020 09:39:03 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7043) (User: )
Description: Usługa Avast Antivirus nie została poprawnie zamknięta po odebraniu kodu sterującego przed zamknięciem.

Error: (05/15/2020 08:22:05 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: Dell-Komputer)
Description: Serwer InputApp_1000.18362.449.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!App nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.

Error: (05/15/2020 07:45:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Error: (05/15/2020 07:45:32 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Error: (05/15/2020 07:45:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Error: (05/15/2020 07:45:30 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7001) (User: )
Description: Usługa Przeglądarka komputera zależy od usługi Stacja robocza, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.


CodeIntegrity:
===================================

Date: 2020-05-16 10:43:43.878
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:43.868
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\snxhk.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:43.768
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:43.760
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\snxhk.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.805
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.597
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\snxhk.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.045
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

Date: 2020-05-16 10:43:36.033
Description: 
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Avast Software\Avast\aswhook.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.

==================== Statystyki pamięci =========================== 

BIOS: Dell Inc. A07 11/13/2010
Płyta główna: Dell Inc. 0C2KJT
Procesor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz
Procent pamięci w użyciu: 69%
Całkowita pamięć fizyczna: 3959.11 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 1194.54 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 5367.11 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 2303.04 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: (OS) (Fixed) (Total:453.37 GB) (Free:380.96 GB) NTFS

\\?\Volume{9c8edbaa-5bbf-11e0-96ae-806e6f6e6963}\ (RECOVERY) (Fixed) (Total:12.25 GB) (Free:4.12 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ====================

==========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 48000000)
Partition 1: (Not Active) - (Size=149 MB) - (Type=DE)
Partition 2: (Active) - (Size=12.2 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=453.4 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== Koniec  Addition.txt =======================


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close-button