Wrzucaj teksty, notatki, kody i linki

Kopiuj, wklej i podziel się bez ograniczeń

Treść schowka:

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 13-05-2020 01
Uruchomiony przez Dell (administrator)  DELL-KOMPUTER (Dell Inc. Inspiron 580) (16-05-2020 10:44:56)
Uruchomiony z C:\Users\Dell\Downloads
Załadowane profile: Dell
Platform: Windows 10 Home Wersja 1909 18363.836 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Chrome
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswEngSrv.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastUI.exe <2>
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <23>
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\AppVShNotify.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [10060832 2010-02-09] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvLaunch.exe [108728 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.138\Installer\chrmstp.exe [2020-05-15] (Google LLC -> Google LLC)
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {643FAF64-ADDD-44D5-9FE2-7F7E326453D5} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156104 2020-05-15] (Google LLC -> Google LLC)
Task: {7A494AAF-5253-4BFE-A0BD-2F93722B6331} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvEmUpdate.exe [3339472 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {8AD24A4D-73E4-4286-94A8-25D72455CFBD} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [124752 2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {8B9FDF46-A2C4-4728-A8C0-A9E653B967DC} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23772552 2020-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {9C3191AB-3D0B-4435-9493-5130106C065E} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1195544 2018-12-16] (Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {B8D93E23-4CB5-490B-A3D3-0B048E3E6895} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23772552 2020-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {C59692C2-CC85-4BB0-8643-16C53AF7BD60} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156104 2020-05-15] (Google LLC -> Google LLC)
Task: {DE194F02-76FA-498E-9513-E1D6C54D7645} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe [1660520 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {F894B9E0-104C-49FE-863F-5298375143E1} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [124752 2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)


==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.254
Tcpip\..\Interfaces\{130e17d0-5496-4760-90c7-52f9f370b81b}: [DhcpNameServer] 192.168.1.254

Internet Explorer:
==================
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2019-02-18] (Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-05-16]
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://onet.pl/"
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2020-05-15]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2020-05-15]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-05-15]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2020-05-15]
CHR Extension: (Rebecca Taylor) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eahpkkfpjpdcfdkbpeoibdhfadicnhdj [2020-05-15]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2020-05-15]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-05-15]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2020-05-15]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-05-15]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-05-15]

==================== Usługi (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AMD External Events Utility; C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe [255472 2015-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD)
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe [6350752 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe [348968 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 AvastWscReporter; C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe [58048 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [10612592 2020-05-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 MixedRealityOpenXRSvc; C:\WINDOWS\System32\MixedRealityRuntime.dll [139952 2020-05-13] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 MixedRealityOpenXRSvc; C:\WINDOWS\SysWOW64\MixedRealityRuntime.dll [105840 2020-05-13] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [4098056 2019-03-19] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [113992 2019-03-19] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 amdkmdag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [21648880 2015-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 amdkmdap; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [674288 2015-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 aswArDisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArDisk.sys [37136 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [205880 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [234560 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsh.sys [178760 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniv.sys [60480 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [16304 2020-05-15] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [42784 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [175704 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswNetHub; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswNetHub.sys [501472 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [109272 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [84856 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [851592 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [460992 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [235488 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [319120 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R3 AtiHDAudioService; C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdWT6.sys [102912 2015-05-28] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssudbus.sys [120416 2017-03-17] (Samsung Electronics CO., LTD. -> DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr))
S3 ssudqcfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssudqcfilter.sys [55904 2017-03-17] (Samsung Electronics CO., LTD. -> QUALCOMM Incorporated)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [46472 2019-03-19] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [333784 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [62432 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiÄ…c (utworzone) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2020-05-16 10:44 - 2020-05-16 10:46 - 000014752 _____ C:\Users\Dell\Downloads\FRST.txt
2020-05-16 10:44 - 2020-05-16 10:45 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-05-16 10:43 - 2020-05-16 10:43 - 002286080 _____ (Farbar) C:\Users\Dell\Downloads\FRST64.exe
2020-05-15 23:21 - 2020-05-15 23:21 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\OneDrive
2020-05-15 23:17 - 2020-05-15 23:17 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\CrashDumps
2020-05-15 22:41 - 2020-05-15 22:41 - 000002485 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote.lnk
2020-05-15 22:21 - 2020-05-15 22:22 - 005365888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\OfficeSetup.exe
2020-05-15 22:14 - 2020-05-15 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\SaraResults
2020-05-15 22:10 - 2020-05-15 22:10 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\SaRALogs
2020-05-15 22:09 - 2020-05-15 22:09 - 000000520 _____ C:\Users\Dell\Desktop\Microsoft Support and Recovery Assistant.appref-ms
2020-05-15 22:09 - 2020-05-15 22:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Corporation
2020-05-15 22:08 - 2020-05-15 22:10 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_ (3).exe
2020-05-15 22:02 - 2020-05-15 22:04 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_ (2).exe
2020-05-15 21:56 - 2020-05-15 22:27 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Deployment
2020-05-15 21:56 - 2020-05-15 21:56 - 000200888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\SetupProd_OffScrub.exe
2020-05-15 21:56 - 2020-05-15 21:56 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Apps\2.0
2020-05-15 21:53 - 2020-05-15 21:54 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_ (1).exe
2020-05-15 21:50 - 2020-05-15 21:51 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_.exe
2020-05-15 21:45 - 2020-05-15 21:45 - 000000000 ___HD C:\OneDriveTemp
2020-05-15 21:37 - 2020-05-15 21:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2020-05-15 21:35 - 2020-05-15 21:36 - 003471520 _____ (Alexander Roshal) C:\Users\Dell\Downloads\winrar-x64-590pl.exe
2020-05-15 21:29 - 2020-05-15 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Avast Software
2020-05-15 21:28 - 2020-05-15 21:28 - 000002162 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk
2020-05-15 21:28 - 2020-05-15 21:28 - 000002150 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2020-05-15 21:28 - 2020-05-15 21:28 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\CEF
2020-05-15 21:23 - 2020-05-15 23:15 - 000004562 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2020-05-15 21:22 - 2020-05-15 23:14 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2020-05-15 21:22 - 2020-05-15 21:22 - 000002126 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
2020-05-15 21:21 - 2020-05-15 21:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2020-05-15 21:19 - 2020-05-15 21:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2020-05-15 21:03 - 2020-05-15 21:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Software
2020-05-15 21:02 - 2020-05-15 23:09 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000501472 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswNetHub.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000460992 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000319120 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000235488 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000175704 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000109272 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000084856 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000042784 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000016304 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswElam.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000851592 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000337560 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000234560 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000205880 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000178760 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsh.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000060480 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniv.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000037136 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArDisk.sys
2020-05-15 20:58 - 2020-05-15 20:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2020-05-15 20:53 - 2020-05-15 20:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Avast Software
2020-05-15 20:52 - 2020-05-15 21:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avast Software
2020-05-15 20:48 - 2020-05-15 20:48 - 000230080 _____ (AVAST Software) C:\Users\Dell\Downloads\avast_free_antivirus_setup_online.exe
2020-05-15 20:38 - 2020-05-15 20:38 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\D3DSCache
2020-05-15 20:32 - 2020-05-15 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Adobe
2020-05-15 20:30 - 2020-05-15 22:40 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2020-05-15 20:30 - 2020-05-15 20:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
2020-05-15 20:29 - 2020-05-15 20:29 - 000000017 _____ C:\Users\Dell\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2020-05-15 20:21 - 2020-05-15 20:21 - 000002340 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2020-05-15 20:18 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
2020-05-15 20:15 - 2020-05-15 21:26 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Comms
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 22:52 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Google
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 20:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 20:14 - 000003570 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 20:14 - 000003446 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2020-05-15 20:12 - 2020-05-15 20:17 - 000003372 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000
2020-05-15 20:11 - 2020-05-15 20:27 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
2020-05-15 20:11 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Windows.old
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\ATI
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\ATI
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
2020-05-15 20:07 - 2020-05-15 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\MicrosoftEdge
2020-05-15 20:06 - 2020-05-15 20:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
2020-05-15 20:06 - 2020-05-15 20:06 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
2020-05-15 20:06 - 2020-05-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Publishers
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Adobe
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Packages
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:05 - 000000020 ___SH C:\Users\Dell\ntuser.ini
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\VirtualStore
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSViewer
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\OpenSSH
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ssh
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 21:47 - 000784346 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 21:47 - 000152144 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000343212 _____ C:\WINDOWS\system32\perfi015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000041370 _____ C:\WINDOWS\system32\perfd015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pl
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pl
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
2020-05-15 20:01 - 2020-02-03 22:56 - 000835688 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2020-05-15 20:01 - 2020-02-03 22:56 - 000179608 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2020-05-15 19:59 - 2020-05-16 10:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 23:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 21:21 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 21:01 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:29 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:17 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:10 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Com
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\Media
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\LanguageOverlayCache
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\WaaS
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\PerceptionSimulation
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-et
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-lk
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-in
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-lk
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExperiences
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sgrm
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\osa-Osge-001
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\my-mm
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Keywords
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Hydrogen
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ff-Adlm-SN
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DriverState
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\DriverData
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-et
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellComponents
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceState
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IdentityCRL
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DiagTrack
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Containers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\ModifiableWindowsApps
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows NT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.dll
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000018903 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000003103 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe.config
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000003103 _____ C:\WINDOWS\system32\mmc.exe.config
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000092 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:31 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:31 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2020-05-15 19:57 - 2020-05-15 21:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2020-05-15 19:50 - 2020-05-15 20:20 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2020-05-15 19:47 - 2020-05-15 21:47 - 001768480 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Ulubione
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2020-05-15 19:45 - 2020-05-15 21:40 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2020-05-15 19:45 - 2020-05-15 19:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 082051072 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 013631488 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000131072 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 20:20 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 19:46 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 19:44 - 000016174 _____ C:\Users\Dell\Desktop\Usunięte aplikacje.html
2020-05-15 19:43 - 2020-05-15 20:19 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 20:17 - 000002406 _____ C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\Dell
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Ustawienia lokalne
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Szablony
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Moje dokumenty
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Menu Start
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Documents\Moje wideo
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Documents\Moje obrazy
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Documents\Moja muzyka
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Dane aplikacji
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\AppData\Local\Historia
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-05-15 19:30 - 2020-05-15 19:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
2020-05-15 19:30 - 2020-05-15 19:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\ATI Technologies
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:30 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ATI Technologies
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\ativpsrm.bin
2020-05-15 19:29 - 2020-05-13 11:47 - 002874880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
2020-05-15 19:28 - 2020-05-15 19:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
2020-05-15 19:28 - 2020-05-15 19:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
2020-05-15 19:21 - 2020-05-15 20:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2020-05-15 19:21 - 2020-05-15 19:37 - 000259448 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2020-05-15 12:33 - 2020-05-15 12:33 - 000126976 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Jak napisać dobry konspekt.ppt
2020-05-15 12:33 - 2020-05-15 12:33 - 000092160 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Edukacja – kształcenie – uczenie się – nauczanie.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000608768 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Uczenie siÄ™ i nauczanie.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000468992 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Sport jako środek przeciwdziałania patologiom społecznym.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000094208 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Organizacja kształcenia szkolnego.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000088064 _____ C:\Users\Dell\Downloads\ŚRODOWISKO SPOŁECZNE KLASY.ppt
2020-05-15 12:13 - 2020-05-15 12:13 - 001044798 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Zjawisko_korupcji_-_Raport (1).pdf
2020-05-15 11:27 - 2020-05-15 11:27 - 001044798 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Zjawisko_korupcji_-_Raport.pdf
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 001539072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000736768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ConsoleLogon.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000321536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbadmin.exe
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ConsoleLogon.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSSessionUX.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:12 - 000519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinBioDataModel.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 025902080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 025444864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 022638592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 019851264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 019812352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramWorld.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 018029056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 008013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007822888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007756800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007267840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007011840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 006525936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 006291456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 005911040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 005757872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 005098352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 004858368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 004612608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 004129416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 003822080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 003513856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.tlb
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.tlb
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002584008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002259664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002073176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001835128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001686016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001637376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001610240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001559040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\pla.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001556200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001525760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001507328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pla.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001477112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dcomp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001417760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001414144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001397560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001393664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001382400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Editing.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloSI.PCShell.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001343488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001336320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001306112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001284096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001260032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001195008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdengin2.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001178608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001151824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001125376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CBDHSvc.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001107456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001099600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001077048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001071616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001034752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Editing.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000994304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000943640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000896000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000894016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000852992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000843776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000783480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000747832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000683288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000673456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000668672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MrmIndexer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000649728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000614400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\efswrt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000592944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000584704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PlayToManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000568136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000553664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000540200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DMRServer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000530944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ddraw.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000506368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.PredictionUnit.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000501200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp_win.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000494592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MixedReality.Broker.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000466344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000453944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fhsettingsprovider.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000441584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AccountsRt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000410624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PlayToManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000406480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsmf.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000405424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Faultrep.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\umrdp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scesrv.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\puiobj.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000350720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AccountsRt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000345016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tsmf.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000326656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000325432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000301064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpendp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000299064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CXHProvisioningServer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000273744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wkspbroker.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000262848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpendp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000246584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DataExchangeHost.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.CredDialogController.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000240128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dialclient.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tapi32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DWWIN.EXE
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagSvc.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000211256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcbloader.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000199992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000193592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\weretw.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tapi32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdsdwmdr.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DWWIN.EXE
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scrrun.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netprofm.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpinput.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Clipboard.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000178688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ConsentUxClient.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\puiapi.d
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 13-05-2020 01
Uruchomiony przez Dell (administrator)  DELL-KOMPUTER (Dell Inc. Inspiron 580) (16-05-2020 10:44:56)
Uruchomiony z C:\Users\Dell\Downloads
Załadowane profile: Dell
Platform: Windows 10 Home Wersja 1909 18363.836 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Chrome
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswEngSrv.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastUI.exe <2>
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <23>
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\AppVShNotify.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [10060832 2010-02-09] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvLaunch.exe [108728 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.138\Installer\chrmstp.exe [2020-05-15] (Google LLC -> Google LLC)
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {643FAF64-ADDD-44D5-9FE2-7F7E326453D5} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156104 2020-05-15] (Google LLC -> Google LLC)
Task: {7A494AAF-5253-4BFE-A0BD-2F93722B6331} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvEmUpdate.exe [3339472 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {8AD24A4D-73E4-4286-94A8-25D72455CFBD} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [124752 2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {8B9FDF46-A2C4-4728-A8C0-A9E653B967DC} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23772552 2020-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {9C3191AB-3D0B-4435-9493-5130106C065E} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1195544 2018-12-16] (Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {B8D93E23-4CB5-490B-A3D3-0B048E3E6895} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23772552 2020-05-08] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {C59692C2-CC85-4BB0-8643-16C53AF7BD60} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156104 2020-05-15] (Google LLC -> Google LLC)
Task: {DE194F02-76FA-498E-9513-E1D6C54D7645} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe [1660520 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {F894B9E0-104C-49FE-863F-5298375143E1} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [124752 2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)


==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.254
Tcpip\..\Interfaces\{130e17d0-5496-4760-90c7-52f9f370b81b}: [DhcpNameServer] 192.168.1.254

Internet Explorer:
==================
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2020-05-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2019-02-18] (Adobe Systems, Incorporated -> Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-05-16]
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://onet.pl/"
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2020-05-15]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2020-05-15]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-05-15]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2020-05-15]
CHR Extension: (Rebecca Taylor) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eahpkkfpjpdcfdkbpeoibdhfadicnhdj [2020-05-15]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2020-05-15]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-05-15]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2020-05-15]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-05-15]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-05-15]

==================== Usługi (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AMD External Events Utility; C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe [255472 2015-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD)
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe [6350752 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe [348968 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 AvastWscReporter; C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe [58048 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [10612592 2020-05-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 MixedRealityOpenXRSvc; C:\WINDOWS\System32\MixedRealityRuntime.dll [139952 2020-05-13] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 MixedRealityOpenXRSvc; C:\WINDOWS\SysWOW64\MixedRealityRuntime.dll [105840 2020-05-13] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [4098056 2019-03-19] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [113992 2019-03-19] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 amdkmdag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [21648880 2015-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 amdkmdap; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [674288 2015-12-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 aswArDisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArDisk.sys [37136 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [205880 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [234560 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsh.sys [178760 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniv.sys [60480 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [16304 2020-05-15] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [42784 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [175704 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswNetHub; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswNetHub.sys [501472 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [109272 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [84856 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [851592 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [460992 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [235488 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [319120 2020-05-15] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R3 AtiHDAudioService; C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdWT6.sys [102912 2015-05-28] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssudbus.sys [120416 2017-03-17] (Samsung Electronics CO., LTD. -> DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr))
S3 ssudqcfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssudqcfilter.sys [55904 2017-03-17] (Samsung Electronics CO., LTD. -> QUALCOMM Incorporated)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [46472 2019-03-19] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [333784 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [62432 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiÄ…c (utworzone) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2020-05-16 10:44 - 2020-05-16 10:46 - 000014752 _____ C:\Users\Dell\Downloads\FRST.txt
2020-05-16 10:44 - 2020-05-16 10:45 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-05-16 10:43 - 2020-05-16 10:43 - 002286080 _____ (Farbar) C:\Users\Dell\Downloads\FRST64.exe
2020-05-15 23:21 - 2020-05-15 23:21 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\OneDrive
2020-05-15 23:17 - 2020-05-15 23:17 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\CrashDumps
2020-05-15 22:41 - 2020-05-15 22:41 - 000002485 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote.lnk
2020-05-15 22:21 - 2020-05-15 22:22 - 005365888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\OfficeSetup.exe
2020-05-15 22:14 - 2020-05-15 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\SaraResults
2020-05-15 22:10 - 2020-05-15 22:10 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\SaRALogs
2020-05-15 22:09 - 2020-05-15 22:09 - 000000520 _____ C:\Users\Dell\Desktop\Microsoft Support and Recovery Assistant.appref-ms
2020-05-15 22:09 - 2020-05-15 22:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Corporation
2020-05-15 22:08 - 2020-05-15 22:10 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_ (3).exe
2020-05-15 22:02 - 2020-05-15 22:04 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_ (2).exe
2020-05-15 21:56 - 2020-05-15 22:27 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Deployment
2020-05-15 21:56 - 2020-05-15 21:56 - 000200888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\SetupProd_OffScrub.exe
2020-05-15 21:56 - 2020-05-15 21:56 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Apps\2.0
2020-05-15 21:53 - 2020-05-15 21:54 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_ (1).exe
2020-05-15 21:50 - 2020-05-15 21:51 - 005608224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dell\Downloads\Setup.Def.pl-PL_HomeStudent2019Retail_094cfe2f-3254-4e53-9664-43712d4fd044_TX_DB_Platform_def_.exe
2020-05-15 21:45 - 2020-05-15 21:45 - 000000000 ___HD C:\OneDriveTemp
2020-05-15 21:37 - 2020-05-15 21:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2020-05-15 21:35 - 2020-05-15 21:36 - 003471520 _____ (Alexander Roshal) C:\Users\Dell\Downloads\winrar-x64-590pl.exe
2020-05-15 21:29 - 2020-05-15 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Avast Software
2020-05-15 21:28 - 2020-05-15 21:28 - 000002162 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk
2020-05-15 21:28 - 2020-05-15 21:28 - 000002150 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2020-05-15 21:28 - 2020-05-15 21:28 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\CEF
2020-05-15 21:23 - 2020-05-15 23:15 - 000004562 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2020-05-15 21:22 - 2020-05-15 23:14 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2020-05-15 21:22 - 2020-05-15 21:22 - 000002126 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
2020-05-15 21:21 - 2020-05-15 21:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2020-05-15 21:19 - 2020-05-15 21:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2020-05-15 21:03 - 2020-05-15 21:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Software
2020-05-15 21:02 - 2020-05-15 23:09 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000501472 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswNetHub.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000460992 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000319120 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000235488 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000175704 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000109272 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000084856 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000042784 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000016304 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswElam.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000851592 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000337560 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000234560 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000205880 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000178760 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsh.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000060480 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniv.sys
2020-05-15 21:01 - 2020-05-15 21:00 - 000037136 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArDisk.sys
2020-05-15 20:58 - 2020-05-15 20:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2020-05-15 20:53 - 2020-05-15 20:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Avast Software
2020-05-15 20:52 - 2020-05-15 21:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avast Software
2020-05-15 20:48 - 2020-05-15 20:48 - 000230080 _____ (AVAST Software) C:\Users\Dell\Downloads\avast_free_antivirus_setup_online.exe
2020-05-15 20:38 - 2020-05-15 20:38 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\D3DSCache
2020-05-15 20:32 - 2020-05-15 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Adobe
2020-05-15 20:30 - 2020-05-15 22:40 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2020-05-15 20:30 - 2020-05-15 20:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
2020-05-15 20:29 - 2020-05-15 20:29 - 000000017 _____ C:\Users\Dell\AppData\Local\resmon.resmoncfg
2020-05-15 20:21 - 2020-05-15 20:21 - 000002340 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2020-05-15 20:18 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
2020-05-15 20:15 - 2020-05-15 21:26 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Comms
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 22:52 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Google
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 20:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 20:14 - 000003570 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2020-05-15 20:14 - 2020-05-15 20:14 - 000003446 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2020-05-15 20:12 - 2020-05-15 20:17 - 000003372 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2976185291-543500270-3829817688-1000
2020-05-15 20:11 - 2020-05-15 20:27 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
2020-05-15 20:11 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Windows.old
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\ATI
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\ATI
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2020-05-15 20:09 - 2020-05-15 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
2020-05-15 20:07 - 2020-05-15 20:07 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\MicrosoftEdge
2020-05-15 20:06 - 2020-05-15 20:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
2020-05-15 20:06 - 2020-05-15 20:06 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
2020-05-15 20:06 - 2020-05-15 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Publishers
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Adobe
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\Packages
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:05 - 000000020 ___SH C:\Users\Dell\ntuser.ini
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
2020-05-15 20:05 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\Dell\AppData\Local\VirtualStore
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSViewer
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\OpenSSH
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ssh
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2020-05-15 20:04 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 21:47 - 000784346 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 21:47 - 000152144 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000343212 _____ C:\WINDOWS\system32\perfi015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000041370 _____ C:\WINDOWS\system32\perfd015.dat
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pl
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pl
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
2020-05-15 20:03 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
2020-05-15 20:01 - 2020-02-03 22:56 - 000835688 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2020-05-15 20:01 - 2020-02-03 22:56 - 000179608 _____ (Adobe) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2020-05-15 19:59 - 2020-05-16 10:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 23:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 21:21 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 21:01 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:29 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:17 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:10 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Com
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 20:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\Media
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\LanguageOverlayCache
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\WaaS
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\PerceptionSimulation
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicy
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-et
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-lk
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-in
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-lk
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExperiences
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sgrm
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\osa-Osge-001
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\my-mm
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Keywords
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Hydrogen
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ff-Adlm-SN
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DriverState
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\DriverData
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-et
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellComponents
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceState
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IdentityCRL
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DiagTrack
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Containers
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\ModifiableWindowsApps
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows NT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.dll
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000018903 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000003103 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\mmc.exe.config
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000003103 _____ C:\WINDOWS\system32\mmc.exe.config
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:56 - 000000092 _____ C:\WINDOWS\win.ini
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:31 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
2020-05-15 19:59 - 2020-05-15 19:31 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2020-05-15 19:57 - 2020-05-15 21:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2020-05-15 19:50 - 2020-05-15 20:20 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2020-05-15 19:47 - 2020-05-15 21:47 - 001768480 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Ulubione
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2020-05-15 19:46 - 2020-05-15 19:46 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2020-05-15 19:45 - 2020-05-15 21:40 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2020-05-15 19:45 - 2020-05-15 19:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 082051072 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 013631488 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000131072 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 21:39 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 20:20 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 19:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 19:46 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2020-05-15 19:44 - 2020-05-15 19:44 - 000016174 _____ C:\Users\Dell\Desktop\Usunięte aplikacje.html
2020-05-15 19:43 - 2020-05-15 20:19 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 20:17 - 000002406 _____ C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\Dell
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Ustawienia lokalne
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Szablony
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Moje dokumenty
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Menu Start
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Documents\Moje wideo
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Documents\Moje obrazy
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Documents\Moja muzyka
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\Dane aplikacji
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\AppData\Local\Historia
2020-05-15 19:36 - 2020-05-15 19:36 - 000000000 _SHDL C:\Users\Dell\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-05-15 19:30 - 2020-05-15 19:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
2020-05-15 19:30 - 2020-05-15 19:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\ATI Technologies
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:30 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ATI Technologies
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2020-05-15 19:29 - 2020-05-15 19:29 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\ativpsrm.bin
2020-05-15 19:29 - 2020-05-13 11:47 - 002874880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
2020-05-15 19:28 - 2020-05-15 19:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
2020-05-15 19:28 - 2020-05-15 19:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
2020-05-15 19:21 - 2020-05-15 20:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2020-05-15 19:21 - 2020-05-15 19:37 - 000259448 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2020-05-15 12:33 - 2020-05-15 12:33 - 000126976 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Jak napisać dobry konspekt.ppt
2020-05-15 12:33 - 2020-05-15 12:33 - 000092160 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Edukacja – kształcenie – uczenie się – nauczanie.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000608768 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Uczenie siÄ™ i nauczanie.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000468992 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Sport jako środek przeciwdziałania patologiom społecznym.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000094208 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Organizacja kształcenia szkolnego.ppt
2020-05-15 12:32 - 2020-05-15 12:32 - 000088064 _____ C:\Users\Dell\Downloads\ŚRODOWISKO SPOŁECZNE KLASY.ppt
2020-05-15 12:13 - 2020-05-15 12:13 - 001044798 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Zjawisko_korupcji_-_Raport (1).pdf
2020-05-15 11:27 - 2020-05-15 11:27 - 001044798 _____ C:\Users\Dell\Downloads\Zjawisko_korupcji_-_Raport.pdf
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 001539072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000736768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ConsoleLogon.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Picker.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000321536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbadmin.exe
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ConsoleLogon.dll
2020-05-13 12:12 - 2020-05-13 12:12 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSSessionUX.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:12 - 000519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinBioDataModel.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 025902080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 025444864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 022638592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 019851264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 019812352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramWorld.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 018029056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 008013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007822888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007756800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007267840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 007011840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 006525936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 006291456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 005911040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 005757872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 005098352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 004858368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 004612608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 004129416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 003822080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 003513856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msi.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.tlb
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.tlb
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002584008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002259664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 002073176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001835128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001686016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001637376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001610240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001559040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\pla.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001556200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001525760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001507328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pla.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001477112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dcomp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001417760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001414144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001397560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001393664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001382400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Editing.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloSI.PCShell.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001343488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001336320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msjet40.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001306112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001284096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werconcpl.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001260032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001195008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sdengin2.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001178608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001151824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001125376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CBDHSvc.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001107456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001099600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001077048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001071616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 001034752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Editing.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000994304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000943640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000896000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000894016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000852992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000843776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000783480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000747832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000683288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000673456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000668672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MrmIndexer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000649728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000614400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\efswrt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000592944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000584704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PlayToManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000568136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000553664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000540200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DMRServer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000530944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ddraw.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000506368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.PredictionUnit.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000501200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvcp_win.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\werui.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000494592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000484352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MixedReality.Broker.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000466944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Picker.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000466344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000453944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProvDataModel.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fhsettingsprovider.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000441584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.BioFeedback.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AccountsRt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werui.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000410624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PlayToManager.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000406480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsmf.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000405424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Faultrep.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\umrdp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scesrv.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\puiobj.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000350720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AccountsRt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000345016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tsmf.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000326656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000325432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mswsock.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000301064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpendp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000299064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000292864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CXHProvisioningServer.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000273744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wkspbroker.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000262848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpendp.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000246584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DataExchangeHost.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.CredDialogController.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000240128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dialclient.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tapi32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DWWIN.EXE
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Scanners.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagSvc.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000211256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcbloader.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000199992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wermgr.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000193592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\weretw.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tapi32.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdsdwmdr.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DWWIN.EXE
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\scrrun.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netprofm.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpinput.exe
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_Clipboard.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000178688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ConsentUxClient.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
2020-05-13 12:11 - 2020-05-13 12:11 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\puiapi.d


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close-button